Tävlingsvillkor

Här kan du läsa om villkoren som gäller för deltagande i tävlingen.
1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 2 nedan.
2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
3. Ansvarig för tävlingen är: Mats Svensson 2000 AB
4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
5. Den tävlande som lyckas få flest betalande kunder till Mats Svensson 2000 AB, vinner tävlingen.
I det fall flera tävlande uppnår samma resultat, går 1:a priset till den tävlande som lyckades få in den första nya kunden, i förhållande till tävlingens startdatum. Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av styrelsen på Mats Svensson 2000 AB . Juryns beslut kan inte överklagas.
6. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
7. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon och/eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
8. Anställda vid Mats Svensson 2000 AB eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
9. Mats Svensson 2000 AB tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.
10. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
11. Vinsten delas ut i form av presentkort från First Class Travel i Höllviken AB.